Järntorget/Storgatan, 1898

Söktips med förklaringar

För att uppnå bästa möjliga sökresultat bör sökningen avgränsas, det kan du göra genom att söka på fler än ett fält. Klicka på länken Sök när du fyllt i de fält du vill söka i. Databasens sökmotor läser från vänster vilket gör att du får träff på allt som börjar med ditt sökuttryck. Exempelvis om du söker på ämnet Bok får du även träff på Bokbinderi, Bokhandel och Bokhylla. Sökvärdet 194 i fotoår ger träff på 1940, 1941, 1942 etc. samt 1940-talet.

 
Fotograf

Här kan du söka fotografens för- och efternamn eller på något av det.

 

Motiv

Denna kategori är en grovindelning av de olika motiv som förekommer. Du väljer genom att klicka på det du vill söka på. Motivkategorierna är:

Byggnad - används när en byggnad/byggnader är dominerande i bilden.
Föremål - används när ett/flera föremål avbildats.
Grupporträtt
- används när fler än en person är avbildad.
Interiör - används för bilder visande på interiörer.
Landskap - används för bilder visande landskapsmotiv.
Porträtt - används när bilden visar en person.
Stadsvy - används för stadsmotiv.
Verksamhet - används när bilden visar en verksamhet.


Ämnesord

Klickar du på länken Ämnesord visas en lista av de ämnesord som knutits till bilderna. Välj ett ämne ur ämnesordlistan och skriv in det i fältet på sökblanketten. Ämnesordet skriver du i singularis.


Fotoår

Fotoåret är angivet när fotografiet är daterad. Vid osäkerhet används istället fyra olika tidskoder:

E=efter, 1950 E betyder att fotografiet är taget efter 1950.
C=cirka, 1900 C betyder att fotografiet är taget omkring år 1900.
F=före, 1953 F betyder att fotografiet är taget före 1953.
T=tal, 1930 T betyder att fotografiet är taget på 1930-talet.
OBS! Använd inte koderna vid sökning!
Skriver du 1954 får du träff på fotografier tagna år 1954. Sökvärdet 1950 ger träff på fotografier tagna år 1950 samt fotografier tagna på 1950-talet. Skriver du 194 får du träff på 1940, 1941, 1942 etc. samt 1940-talet.


Stadsdel

Stadsdelarna i databasen kommer från stadsindelningen som gjordes 2000-11-07. Stadsdel kan saknas då osäkerhet råder om vart bilden är ifrån.


Kvarter

Kvartersnamnen i databasen kommer från 1990-års Linköpingskarta. Kvartersnamn kan saknas då osäkerhet råder om vart bilden är ifrån.


Gata

Gatunamnen i databasen kommer från 1990-års Linköpingskarta. Gatunamn kan saknas då osäkerhet råder om vart bilden är ifrån.


Byggnad

Klickar du på länken Byggnad på söksidan visas en lista över de byggnader som finns sökbara i bilddatabasen. Välj en byggnad ur listan och skriv in namnet i fältet Byggnader på sökblanketten.


Bildtext

Här kan du skriva in ett ord vilket som helst. Sökningen görs i bildtextfältet, tänk på att allmänna ord kan ge ett stort antal träffar. Man måste skriva (stjärna) * före sökordet, exempelvis vill man söka på "bokbinderi" skriver man *bokbinderi.
 
OBS! Sökning i bildtextfältet tar vanligen längre tid.


Bildnr

Vet du vilket bildnummer som givits bilden kan du söka den direkt här, exempelvis AG110.


Samarbete

I denna kategori visas en lista över de företag som Bild Linköping samarbetar med. Välj företag genom att klicka på det du vill söka på och du får träff på de byggnader eller miljöer som är knutna till just det företaget.
Innehållsfrågor: Bild Linköping, telefon 013-26 32 05
Tekniska frågor: Bild Linköping, telefon 013-26 32 05